Välkommen till körfamiljen DISS´hemsida !  

Nu finns Körfamiljen DISS även på Facebook  

   Ny hemsida "på gång": http://www.dissfamiljen.se

Kör- & visfestival i Karlsborg söndagen 14 juni 2015 med deltagare från DISSkanten, Low Ladies och DISSomvill bland alla andra c:a 350 sångare från olika platser i Västergötland.

Om körfamiljen DISS

Vi är en i Sverige ganska unik förening som består av ett antal körer och grupper med olika inriktning. Vi är inte knutna till någon religiös eller politisk organisation utan är en helt fristående förening. Vi har inte heller något ekonomiskt stöd utan klarar vår ekonomi med medlemsavgifter och eventuella inkomster från konserter och andra framträdanden. 

Här på vår hemsida finns information om våra körer, deras verksamhet och framtida planer. Här finns också uppgifter om kontaktpersoner för respektive kör.

Vill du börja sjunga i någon av våra körer? Ta då kontakt med körens kontaktperson eller vår ordförandeTitta gärna runt på våra sidor och se vilken kör som skulle passa dig. Varje kör ansvarar för innehållet på sin del av hemsidan.  

            KÖRTIDER OCH LOKALER:

  • DISSkanten onsd 18.30 Medborgarskolans lokaler, Södra Trängallén 2 A  körledare Bernt Andersson
  • DISSonans månd 19.00  Medborgarskolans lokaler, Södra Trängallén 2 A  körledare Ronnie Cryner 
  • DISSomvill tisd 19.00  Medborgarskolans lokaler, Södra Trängallén 2 A     
  • GoDISS onsd 18.00 S:t Joh. k:a, samlingssalen körledare Birgitta Bäckström